Zwłaszcza wszystkim młodym, którzy przeprowadzili tak wielką mobilizację. I co teraz powiedzą ci wszyscy którzy straszyli, że młode pokolenie ni interesuje się życiem publicznym. Duży kredyt zaufania i duża odpowiedzialność.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali mi w tych wyborach i podziękowania dla tych, którzy zagłosowali.